Jongeren op de payroll Friesland

Arbeidsmarkt en op onderzoek richt zich op de theoretische en empirische onderzoek naar de arbeidsmarkt, beroepsgroepen en ontwikkeling van de industrie, enz. in de economische en sociale contexten. Voor deze discipline werd opgericht in 1968 op de toenmalige Federale Agentschap voor Arbeid, het Instituut voor Arbeidsmarkt en Occupational Research. Hier is het interdisciplinaire gebied van onderzoek door sociologen, economen en econometristen bestudeerd. Het onderzoek maakt onderscheid tussen landen met een liberale (bijv. USA), conservatief (bijv. BRD) en de sociaal-democratische (bijvoorbeeld in Zweden) verzorgingsstaat-model en de specifieke impact op de arbeidsmarkt. Een analyse van deze modellen, bijvoorbeeld op basis van hun effect op de genderverhoudingen op de arbeidsmarkt, het volgende beeld: het liberale model van een over het algemeen positieve ontwikkeling van payroll friesland op de arbeidsmarkt vindt plaats grotendeels ten koste van een laag inkomen vrouwen. In het conservatieve model is v.a. een hoge verticale scheiding Рd.w.z. gebrek aan carrièremogelijkheden voor vrouwen Рom naar te kijken. De sociaal-democratische model produceert op zijn beurt een sterke horizontale segregatie, dat is een divisie van de arbeidsmarkt in specifieke vrouwen en standaard model van de neoklassieke theorie kan worden gekarakteriseerd op de arbeidsmarkt als een commodity-markt door het vergroten van het aanbod bochten en dalende vraagcurve: hoe hoger het loon, de als het arbeidsaanbod is hoger en hoe lager de vraag naar arbeidskrachten.

This entry was posted on Monday, May 28th, 2012 at 11:52 am and is filed under Berichten. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.